O NÁS


FUTTEC A. S. (FUTURE TECHNOLOGY)

Společnost FUTTEC a.s. byla založena v roce 2011 s cílem vyvinout unikátní systém opravy výtluků na silnicích. Technologie, která je výsledkem dlouholetého výzkumu a zdokonalování, vznikla ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR.

Je určena k trvalým opravám výtluků a dalších poruch asfaltových povrchů na pozemních komunikacích, cyklostezkách a dalších asfaltových plochách.

Funguje na principu ohřevu asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie, díky čemuž je zajištěn hloubkový ohřev opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi. Výsledkem je vysoká pevnost a dlouhá životnost opraveného místa.

Tato unikátní technologie je ukryta v srdci stejně unikátního zařízení FT3, které nyní nabízíme našim zákazníkům k prodeji.

Díky zařízení FT3 může být oprava silnic realizována celoročně, tedy i v zimním období.

S našimi produkty míříme na český i na zahraniční trh. Neustále inovujeme a hledáme nové možnosti pro další zdokonalování.

Společnost FUTTEC a.s. v široké mezinárodní konkurenci a jako jedna z několika mála společností z České republiky se stala úspěšným žadatelem v rámci dotačního titulu EUHORIZON 2020 SME Instrument ve fázi 1 a v rámci fáze 2 již získala pečeť kvality 'SEAL OF EXCELLENCE'.

Prostřednictvím tohoto grantového nástroje je malým a středním podnikům poskytována systematická podpora při vývoji inovativních výrobků a služeb. Nástroj si klade za cíl umožnit podnikatelům dovést jejich inovativní nápady od prvotní myšlenky až do fáze, kdy je možné jejich uvedení na trh.

European Commission

Oprava výtluků? Jak zařízení FT3 a tato technologie funguje:

Zařízení FT3 je určeno na opravu výtluků a dalších poškození až do velikosti 70 x 50 cm.

Větší plochy pak lze opravovat v několika následných krocích.

Stroj FT3 lze využívat celoročně, a to i v zimě při mínusových teplotách. Lze tak zajistit včasnou opravu vozovky a předcházet dalšímu rozšiřování poruchy.

Ohřev asfaltových povrchů probíhá pomocí mikrovlnného záření.

Doba ohřevu je závislá na teplotě asfaltové vrstvy a ploše výtluku definované penetračním nátěrem.

Přečtěte si více o této unikátní technologii.

Asfaltová vrstva je ohřívána do hloubky na teplotu, která umožňuje homogenní spojení oddělených ploch.

Srovnejte výhody a nevýhody různých druhů oprav silnic.

JAKÉ PRODUKTY NABÍZÍME:

Stroj FT3 – Zařízení FT3 slouží k ohřevu asfaltových povrchů při provádění trvalých oprav vozovek, např. výtluků.  Zjistěte více o stroji FT3

Systémový kontejner – Systémový kontejner umožňuje jednoduché uložení a přepravu veškerého zařízení a materiálu nezbytného na opravy výtluků na silnicích a dalších poruch asfaltových povrchů pomocí mikrovlnné technologie. Zjistěte více o komplexním kontejneru.

Mikrovlnná pec – Mikrovlnná pec FUTTEC je uřčená na ohřev asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie, která zabezpečuje rovnoměrné prohřátí celého objemu vloženého materiálu bez lokálního přehřívání a s tím spojené degradace asfaltu. Zjistěte více o mikrovlnné peci.

PRO KOHO JE ZAŘÍZENÍ FT3 URČENO:

 • Pro firmy realizujícící opravy silnic

 • Pro starosty, které trápí špatný stav vozovek, cyklostezek

 • Pro sdružení obcí

 • Pro soukromé majitele komunikací – autodromů, letišť apod.


PROČ OPRAVOVAT VÝTLUKY NA SILNICÍCH TÍMTO ZPŮSOBEM:

 • Homogennost povrchu – speciální technologie zajistí splynutí nového materiálu s okolním povrchem. Nevznikají tak nejen pro řidiče nebezpečné nerovnosti, ale i technologicky nežádoucí spáry, které významně zkracují délku životnosti opravy.

 • Celoroční opravy – opravy silnic lze realizovat po celý rok i v zimním období.

 • Nezávislost – nejsme závislí na subdodavatelích, kteří mohou narážet na problém se sezónnosti a sezónními odstávkami dodávek teplé balené směsi pro trvalé opravy.

 • Různé druhy asfaltových vozovek – opravy lze realizovat na různých velikostech asfaltových vozovek, i na komunikacích s většími sklony (příkré příjezdy k domu, ulice apod., silnice, dálnice, místní komunikace, cyklostezky, letiště, závodní dráhy nebo manipulační plochy skladových prostorů).

 • Různé druhy poškození – tato technologie umožňuje opravu různých druhů poškození – od menších prasklin až po výmoly o velikosti 70 × 50 cm v jednom pracovním kroku. Oprava lze být realizována jak na starších, tak i na novějších vozovkách.

 • Oprava je provedena rychle a trvale – oprava výtluků je provedena dvoučlennou posádkou cca do 2 hodin od zahájení prací.

 • Efektivita – použitím této unikátní technologie vznikají menší finanční nároky na čas a energii. Více efektivity v tomto případě přináší užitek.

 • Technický protokol – během opravy stroj vytváří technický protokol. Ten obsahuje informace o času, místě a době opravy, technické parametry, jako jsou teplota materiálu, spotřeba apod. Protokol je zároveň garancí kvality a zárukou jakosti provedené opravy.

 • Transparentnost online – stroj umožňuje sdílení informací technického protokolu prostřednictvím internetu, např. na webových stránkách správců komunikací.

 • Ekologie – ekologie je pro nás důležitá. Neodstraňujeme zbytečně materiál v okolí výtluku, který není potřeba odvážet a likvidovat. Materiál určený na opravy je ohřívaný těsně před jeho použitím a nedochází tak k tepelným ztrátám. Na opravu použijeme jen nezbytně nutné množství opravné směsi.

 • Unikání know-how – ojedinělá a v České republice vyvinutá technologie, která je využitelná celosvětově. Moderní technologie představuje kvalitní přístup k opravě výmolů, které trápí občany po celé Evropě.


VÝTLUKY NA SILNICÍCH – PALČIVÝ PROBLÉM, KTERÝ TRÁPÍ OBČANY I STAROSTY

Špatný stav vozovek je palčivý problém, který trápí řidiče i starosty obcí. Občané v Česku si zaslouží jezdit po kvalitnějších silnicích. Silnicích, které jsou bezpečnější. Silnicích, které šetří opotřebení Vašich aut.

Jsme hrdí na to, že technologie opravy silnic FUTTEC byla vyvinuta v České republice za přispění významných kapacit v oboru.

Nejen starší vozovky potřebují kvalitní a trvalou opravu, ale i relativně nové vozovky často potřebují péči, která zabrání jejich rychlému opotřebení.

Včasná kontrola a odstranění menších závad pomáhá předejít nutnosti velkých investic do rozsáhlých oprav, které mohou být při zanedbání prvotních příznaků poškození vozovky nezbytné.

Technologie FUTTEC je využitelná nejen pro opravu výtluků na silnicích, ale též pro cyklostezky, autodromy a letiště, kde i malé poškození může mít nebezpečné důsledky. Bezpečnost občanů je pro nás zásadní.