Pro starosty


JSTE STAROSTA A ŘEŠÍTE ŠPATNÝ STAV VOZOVEK?

Konec výmolům na silnicích! Máme pro Vás řešení.

Trápí Vaši obec špatný stav silnic? Už zase se na komunikacích objevily výmoly, které ohrožují bezpečnost řidičů, cyklistů, chodců i dalších účastníků silničního provozu?

Stěžují si u Vás občané na špatný stav vozovek? Nadávají na to, že si kvůli výmolům ničí automobily?

Jak to, že se na relativně nové cyklostezce objevilo další poškození?

Probíráte toto téma na jednáních rady a zastupitelstva? Je to pro Vás palčivé téma?

Máme pro Vás řešení. Vyvinuli jsme unikátní technologii na opravu výtluků. Nabízíme produkty, které Vám pomohou tento problém trvale vyřešit.


Výtluk, výmol? Nebezpečí, které číhá na vozovkách i cyklostezkách

Co je to vlastně výtluk?

Výtluky patří mezi povrchové poruchy asfaltových vozovek. Na vině je nejen působení klimatických vlivů, ale i technologická nekázeň při pokládce nových asfaltových povrchů.

Výtluky se tvoří zejména při střídání plusových a mínusových teplot, kdy vlivem zamrzání vody dochází v prasklinách a spárách k porušení konzistence obrusné vrstvy. Vlivem dopravní zátěže pak dojde k poškození obrusné vrstvy vozovky a vzniká ostře ohraničená porucha – výtluk.

Následně dochází k zvětšování plochy a hloubky výtluku, rozšiřování do plochy povrchu vozovky, rozpadu obrusné vrstvy vozovky, případně k úplnému rozpadu asfaltových vrstev a vozovky.


A hlavní problém současných oprav výtluků?

Výtluky jsou opravovány až ve chvíli, kdy představují opravdové nebezpečí. Opravy se zejména v zimním období provádí pouze provizorně a kvalitní trvalé opravy se odkládají do doby, kdy je množství poruch v jedné oblasti tak široké, že se oprava vyplatí.

Využitím technologie FUTTEC lze zajistit opravu okamžitě při vzniku problému a umožnit tak občanům klidnou cestu po Vaší obci.


Máme pro Vás řešení! Zařízení FT3 či Systémový kontejner

Starostům obcí a měst nabízíme několik produktů využívajících unikátní technologii FUTTEC, které Vám pomohou vyřešit problém výtluků na silnicích.

Zařízení FT3

Stroj FT3 slouží při opravách k ohřevu asfaltového povrchu. Díky technologii FUTTEC a velice skladnému stroji lze opravy výtluků, prasklin či různých nerovností provádět celoročně. Zařízení FT3 můžete zakoupit samostatně nebo jako součást Systémového kontejneru. Přečtěte si více o zařízení FT3.

Přečtěte si více o zařízení FT3.

Systémový kontejner

Systémový kontejner umožňuje jednoduché uložení a přepravu veškerého zařízení a materiálu nezbytného pro opravy výtluků a dalších poruch asfaltových povrchů. Kontejner obsluze zajišťuje efektivní a komfortní manipulaci při opravách a je osazen výkonnou elektrocentrálou, jež slouží jako zdroj elektrické energie pro všechna zařízení.

Kontejner rovněž chrání jednotlivé komponenty při dopravě na místo opravy a zajišťuje pracovní prostředí týmu.

Systémový kontejner obsahuje kromě zařízení FT3 mikrovlnnou pec na ohřev materiálu, kompresor na dodávku stlačeného vzduchu pro čištění opravovaného místa a elektrocentrálu. Kontejner umožňuje bezpečnou přepravu dostatečného množství asfaltové směsi, hutnícího zařízení (vibrační desky), drobného nářadí, dopravního značení a dalšího nezbytného materiálu. Přečtěte si více o Systémovém kontejneru.

Mikrovlnnou pec na ohřev asfaltové směsi lze zakoupit též samostatně.


Proč opravovat silnice tímto způsobem?

 • Homogennost povrchu – speciální technologie zajistí dokonalé splynutí nového materiálu s okolním povrchem. Nevznikají tak pro řidiče nebezpečné nerovnosti ani nežádoucí spáry, které významně zkracují délku životnosti opravy.

 • Opravy kdykoli během roku – opravy silnic lze realizovat po celý rok včetně zimního období.

 • Nezávislost – nejsme závislí na pravidelných dodávkách teplé balené směsi od subdodavatelů a jejich sezónních odstávkách. Teplou balenou směsi průběžně ohříváme přímo pro potřeby dané opravy v naší mikrovlnné peci.

 • Různé typy vozovek – opravy lze realizovat na různých typech asfaltových vozovek (ulice, silnice, dálnice, místní komunikace, cyklostezky, letiště, závodní dráhy) i na těžko přístupných místech (příjezdy k domům, manipulační plochy skladových prostorů či kanálové vpusti).

 • Různé druhy poškození – technologie FUTTEC umožňuje opravu různých druhů poškození - od menších prasklin až po výmoly o velikosti 70 × 50 cm - v jednom pracovním kroku.

 • Různé stáří vozovek – technologie je vhodná zejména k opravě nových vozovek. Včasně provedená oprava vozovky zajistí její dlouhou životnost.

 • Oprava je provedena rychle a trvale – oprava výtluku je provedena dvoučlennou posádkou cca do 1 hodiny od zahájení prací.

 • Efektivita – využití technologie FUTTEC s sebou přináší menší nároky na čas i energii v porovnání s jinými mechanismy opravy vozovek. Výsledná efektivita šetří Vaše finanční výdaje.

 • Technický protokol – stroj FT3 během opravy vytváří technický protokol. Ten obsahuje mimo jiné informace o času, místě a době opravy. Protokol je zároveň garancí kvality provedené opravy.

 • Transparentnost online – stroj umožňuje sdílení informací technického protokolu online, např. na webových stránkách správců komunikací.

 • Ekologie – péče o životní prostředí je pro nás důležitá. Materiál v okolí výtluku zbytečně neodstraňujeme. Materiál určený k opravě je ohříván těsně před jeho použitím a nedochází tak k tepelným ztrátám. K opravě použijeme jen nezbytně nutné množství opravné směsi.

 • Unikátní know-how – revoluční technologie FUTTEC představuje ojedinělý přístup k opravě výmolů a přináší tak efektivní řešení problému, který trápí občany po celém světě.


Více najdete v sekci O nás.

Chcete vědět více? Ozvěte se nám.