Naše produkty


Card image cap

Zařízení FT3

V současné době společnost FUTTEC a.s. nabízí plně funkční stroj FT3, který slouží k opravě výtluků na asfaltových vozovkách různých velikostí. Na tento stroj poskytujeme běžný, záruční i pozáruční servis. Poskytujeme školení obsluhy v rámci práce se strojem, ale i celé technologie oprav výtluků. Stroj disponuje kompletní dokumentací CE (jedná se prohlášení o shodě) a byl otestován z hlediska bezpečnosti provozu zdravotním ústavem.

Zobrazit více
Card image cap

Mikrovlnná pec na ohřev asfaltové směsi

Mikrovlnná pec FUTTEC je uřčená na ohřev asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie, která zabezpečuje rovnoměrné prohřátí celého objemu vloženého materiálu bez lokálního přehřívání a s tím spojené degradace asfaltu.

Zobrazit více
Card image cap

Systémový kontejner Futtec

Vedle prodeje a servisu stroje FT3 nabízíme možnost zakoupení kompletní soupravy (kontejneru). V kontejneru jsou uloženy veškeré technické prostředky (vedle stroje například i elektrocentrála, pec apod.), což obsluze zajištuje efektivnější a komfrotnější manipulaci při opravách výtluků. Kontejner rovněž chrání jednotlivé komponenty při dopravě na místo opravy.

Zobrazit více