Mikrovlnná pec na ohřev asfaltové směsi


MIKROVLNNÁ PEC JE VHODNÁ PRO:

 • Firmy realizující opravy asfaltových silnic

 • Starosty obcí a měst

 • Sdružení obcí

 • Soukromé majitele komunikací, autodromů či letišť

Mikrovlnná pec

Kromě unikátního stroje FT3 a kontejnerového řešení nabízíme našim zákazníkům produkt Mikrovlnná pec na ohřev směsi.

MIKROVLNNÁ PEC

Mikrovlnná pec FUTTEC je určena na ohřev asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie, která zabezpečuje rovnoměrné prohřátí celého objemu vloženého materiálu bez lokálního přehřívání a s tím spojené degradace asfaltu.

Materiál není nutno mísit, požadovanou asfaltovou směs (ACOx, ACLx, SMA) vhodnou pro konkrétní opravu lze proto vkládat ve formě hrud, kvádrů nebo napytlovanou v obalovně před jejím vychladnutím.

Při použití 3D vložky nebo pytlované směsi je možné současně ohřívat potřebné množství různých směsí, např. pokud je výtluk hluboký a je poškozena ložná i obrusná vrstva vozovky.

Řízení procesu ohřevu asfaltové směsi je zajištěno pomocí řídícího systému, který obstarává spuštění mikrovlnného zářiče a sleduje dobu ohřevu definovanou množstvím ohřívaného materiálu tak, aby bylo dosaženo technologické teploty pro vysprávku asfaltových povrchů 120 - 140°C.

Mikrovlnná pec FUTTEC je díky svým parametrům ideální pro celoroční drobné opravy asfaltových povrchů (výtluků) pomocí libovolné asfaltové směsi (ACO, ACL, SMA, vč. modifikovaných směsí), a to i v zimním období.

Lze ji využívat v kombinaci s ohřevem asfaltových povrchů pomocí zařízení FT3, ale i samostatně, kdy je potřeba zajistit pouze dodávku elektrické energie (například pomocí elektrocentrály).

Pro včasnou přípravu potřebného množství asfaltové směsi lze směs ohřívat i při přesunech mezi jednotlivými opravami asfaltových vozovek.


Technické parametry

TECHNICKÉ PARAMETRY MIKROVLNNÁ PEC FUTTEC

Pracovní teplota (venkovní)

-10 °C až 40 °C

Maximální množství ohřívaného materiálu (dle varianty)

Od 120 kg

Mikrovlnný výkon

1,2 kW

Doba ohřevu (10–120°C, 30 kg)

35 min.

Životnost mikrovlnného zářiče

5 000 hodin

Záruka na stroj

24  měsíců


Unikátní patentovaná technologie FUTTEC. Jak funguje?

Spektrum

Technologie opravy asfaltových povrchů FUTTEC byla vyvinuta ve spolupráci s Ústavem chemických procesů AV ČR.

Ojedinělá technologie, kterou společnost FUTTEC a.s. nechala v roce 2013 patentovat, využívá při mikrovlnném ohřevu penetrační činidlo. Díky němu lze mikrovlnné záření zacílit přímo na opravované místo (okraje a plochu výtluku).

Penetrační činidlo má vysokou schopnost absorbovat mikrovlnnou energii a přeměnit ji na teplo. To zajistí dostatečnou koncentraci energie na určené místo v okolí výtluku a optimální prohřátí materiálu v celém průřezu obrusné vrstvy až do hloubky 12 cm.

Způsob opravy pomocí mikrovlnného ohřevu je energeticky šetrný a celkově výhodnější než při použití tuhých aditiv.

Metoda je vhodná i pro opravy vlhkých či zmrzlých míst, protože díky účinku mikrovlnného záření dojde k úplnému vysušení opravovaného místa.

Čím je tato technologie jiná? Podívejte se na srovnání mezi klasickou technologií a unikátní technologií FUTTEC.

Industrial property office


Hlavní rozdíly mezi technologií FUTTEC a tradiční technologií

 • Delší životnost a trvanlivost opraveného asfaltového povrchu díky homogenizaci opravné směsi a původního povrchu

 • Snížení doby opravy

 • Celoroční provoz nezávislý na venkovní teplotě

 • Šetrnost k životnímu prostředí – zjednodušení technologického procesu a objemu potřebného materiálu a použité energie, možnost využití recyklovaného asfaltu

 • Minimum technických prostředků nezbytných pro opravu:

  • není třeba frézovat poškozené místo, odvážet materiál ani utěsňovat vzniklé spáry
  • není třeba použít pojivo nebo těsnící materiál – spoje jsou dokonale pevné a homogenní

Podívejte se nabídku našich dalších produktů.

Zaujala Vás Mikrovlnná pec na ohřev směsi? Chcete vědět více? Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře nebo přejděte na kontakty.