OP PIK - Proof of Concept II


V roce 2021 získala společnost FUTTEC, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů na projekt Ověření technické proveditelnosti zařízení na opravy podélných prasklin v asfaltovém povrchu, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_360/0023877 v rámci programu Proof of Concept OP PIK.

Cílem projektu je ověření technické proveditelnosti zařízení na opravu podélných poruch v asfaltovém povrchu využívající MW technologii. Systém bude využívat koncentraci výkonného mikrovlnného záření soustředěného do malého prostoru.