OP PIK - Proof of Concept III


V roce 2021 získala společnost FUTTEC, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů na projekt Ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu systému snímání 3D obrazu pro automatizaci opravy asfaltového povrchu, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_360/0023878 v rámci programu Proof of Concept OP PIK.

Cílem projektu je ověření technické proveditelnosti nového systému napájení s řízeným spínáním magnetronů MW aplikátoru FT4. Systém bude využívat speciální polovodiče k vytvoření řízeného usměrňovače pro spínání magnetronů.