OP PIK - inovační voucher


V roce 2020 získala společnost FUTTEC, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů na projekt Systém měření teploty asfaltového povrchu v mikrovlnném prostředí, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023773 v rámci programu Proof of Concept OP PIK.

Náplní projektu je vytvoření systému průběžného snímání teploty zahřívaného asfaltového povrchu vozovky, který bude využívat teplotní čidla doplněná o speciálně navržené stínění mikrovlnného záření a optický systém eliminující nežádoucí vlivy které jsou nedílnou součástí mikrovlnného prostředí a systému stínění mikrovlnného záření. Služby Výzkumného centra budou využity k vytvoření speciálního optického systému, který nežádoucí vlivy eliminuje a umožní automatizaci mikrovlnného ohřevu.