Pražský voucher III.


V roce 2020 získala společnost FUTTEC, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast společnosti FUTTEC, a.s. na projektu “Automatizace mikrovlnné pece pro opravu asfaltových povrchů“ v “Praze“ za účelem “automatizace mikrovlnné pece určené k ohřevu opravné asfaltové směsi“. Očekávaným výstupem je “návrh konstrukčního řešení prvků mikrovlnné pece nezbytných pro automatizaci chodu zařízení“. Projekt “Automatizace mikrovlnné pece pro opravu asfaltových povrchů“ spolufinancován Evropskou unií.